15:00-18:00 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI KURSU
15:00-15:15 Temel Bilgiler (Endikasyonlar, Etki Mekanizması, Hazırlama ve Dozlama Prosedürü)
Murat Gültekin
15:15-15:40 Kılavuz Eşliğinde Enjeksiyon (Ekstremite ve Servikal Bölgede Ultrasonografi Kullanımı)
Rezzak Yılmaz
15:40-16:10 Servikal Distoni Fonksiyonel Anatomisi ve Enjeksiyon Teknikleri
Okan Doğu
16:10-16:40 Yüz Bölgesi Uygulamaları (Blefarospazm, Hemifasiyal Spazm, Oromandibular Distoni, Kronik Migren...)
Sevda Erer Özbek, Nazlı Durmaz Çelik
16:40-18:00 Maketler Eşliğinde Pratik Uygulama
  Sulandırma Teknikleri ve Temel Dozlama
Murat Gültekin, Nazlı Durmaz Çelik
  Kılavuz Eşliğinde Enjeksiyon
Okan Doğu, Rezzak Yılmaz
  Yüz Uygulamaları
Sevda Erer Özbek
10:30-11:00 AÇILIŞ
11:00-12:30 OTURUM I - Güncel Gelişmelere Göre Hareket Bozukluklarının Tanı ve Tedavisinde Bazal Ganglia Organizasyonu
Oturum Başkanları: Mehmet Zarifoğlu, Yaşar Kütükçü
  * Bazal ganglia organizasyonu
Esen Saka Topçuoğlu
  * Hareket hastalıklarında bazal ganglion organizasyon bozukluğu
Bülent Elibol
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 OTURUM II - Hareket Bozukluklarının Hareket Dışı Semptomatolojisi
Oturum Başkanları: Önder Akyürekli, Selçuk Çomoğlu
  * Nörooftalmoloji
Beril Dönmez Çolakoğlu
  * Otonomik bozukluklar
Yaprak Seçil
  * Uyku
Hakan Kaleağası
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 GEN İLAÇ UYDU SEMPOZYUMU 
Parkinson Hastalığında OFF Dönemlerinin Klinik Yükü ve Hastaya Özel Tedavi Yaklaşımı
Oturum Başkanı: Bülent Elibol
  Açılış
  OFF: Parkinson Hastalığı Semptomlarının Geri Dönüşü
Sevda Erer Özbek
  Olgularla Apomorfin Kartuşun Kullanımı ve Günlük Pratiğe Olası Katkıları
Özge Yılmaz Küsbeci
  Soru-Cevap
16:30-18:00 OTURUM III - Hareket Bozukluklarında Kognisyon
Oturum Başkanları: Haşmet Hanağası, Pervin İşeri
  * Parkinson hastalığı ve Atipik Parkinsonizmlerde kognitif değerlendirme
Hüseyin Alparslan Şahin
  * Hareket Bozukluklarında Kognitif ve Nöropsikiyatrik Belirtilerin Nörogörüntülemesi
Başar Bilgiç
  * Parkinson hastalığı ve Atipik Parkinsonizmlerde kognisyon tedavisi
Özge Yılmaz Küsbeci
07:30 - 09:00 SABAH KURSLARI
  Kas Ultrason Kursu Derin Beyin Stimulasyonu Temel Nörostimulatör Programlama Kursu
Moderatörler Serhat Özkan Dilek İnce Günal
Eğitimciler Rezzak Yılmaz, Zeynep Tüfekçioğlu Nazlı Durmaz Çelik, Hatice Ömercikoğlu Özden
09:00 - 10:30 OTURUM IV - Parkinson Hastalığı Tedavi Yönetimi I
Oturum Başkanları: Ali Akyol, Hülya Apaydın
  * Premotor Evre ve Erken Evre
Raif Çakmur
  * Komplike Evre Motor Sorunlar
Ayşe Bora Tokçaer
  * Nonmotor Sorunlar ve Tedavisi
Zafer Çolakoğlu
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 TEVA UYDU SEMPOZYUMU
  Parkinson Hastalığında Deneyim Gerektiren Durumlar: Interaktif Sunum
Prof. Dr. Raif Çakmur
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 OTURUM V - Parkinson Hastalığı Tedavi Yönetimi II (Cihaz Destekli Tedaviler)
Oturum Başkanları: Cenk Akbostancı, Güneş Kızıltan
  * Derin Beyin Stimulasyonu
Bilge Koçer
  * Pompa Tedavileri
Sevda Erer
  * CDT için Hasta Seçimi (Hasta Örnekleri ile)
Okan Doğu
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30-16:15 NEUROBIO UYDU SEMPOZYUMU
DBS SERÜVENİ
  Hareket bozukluklarında cerrahi teknik, micc ve directional lead teknolojisinin avantajları
Ali Zırh
  Nörolojik Açıdan Hasta Seçim Kriterleri ve DBS Sonuçları
Okan Doğu
  Modern DBS Ekibi Nasıl Dizayn Edilmeli? Güncel Endikasyonlar ve Gelecek Endikasyonlar
Ersoy Kocabıçak
16:15-17:45 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Hakan Ekmekçi, Hatice Balaban
20:00 - 22:30 TEDAVİ GECESİ
Oturum Başkanları: Sibel Ertan, Bülent Elibol, Meltem Demirkıran, Cenk Akbostancı, Haşmet Hanağası
  Panelistler: F. Nazlı Durmaz Çelik, Bekir Enes Demiryürek, Aslı Aksoy Gündoğdu, Yeşim Güzey Aras, Mehmet Güney Şenol, Bedia Samancı, Esma Kobak
08:00 - 09:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Aysu Şen
09:00 - 10:30 OTURUM VI - Genetics in Movement Disorders
Oturum Başkanları: Bülent Elibol, Sibel Ertan
  * Genetics in Parkinson's Disease
Christin Klein
  * Clinical and Genetic Analyzes of Late Onset Ataxias
Henry Houlden
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 OTURUM VII - Laboratuvardan Kliniğe Hareket Bozukluklarında Yeni Tedavi Umutları
Oturum Başkanları: Dilek İnce Günal, Sibel Özkaynak
  * Antisense Oligonukleotidler
Gül Yalçın Çakmaklı
  * Lipidler ve α-Syn etkileşimi
Ayşegül Gündüz
  * Nöroinflamasyon
Özgür Öztop Çakmak
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 ABBOTT UYDU SEMPOZYUMU
Clinical Evidence on Directional Deep Brain Stimulation & Optimal Programming
Moderatör: Dilek İnce Günal
  Directional DBS – Why? Serhat Özkan
  Informity Platform
  Clinical Evidence on Directional Deep Brain Stimulation - Progress Study
  Questions
14:30 - 16:00 OTURUM VIII - Hareket Bozukluklarında Biyobelirteçler
Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran, Serhat Özkan
  * Sıvı ve Doku Biyobelirteçleri
Gencer Genç
  * Nörogörüntüleme ile hareket bozukluklarında genetik ön görü
Rahşan Göçmen
16:00 - 16:15 ARA
16:15 - 16:45 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Figen Tokuçoğlu
  Konuşmacı: Sibel Güler
09:00 - 10:00 OTURUM IX - Hareket Bozukluklarının Metabolik, Otoimmun ve Enfeksiyöz Nedenleri
Oturum Başkanları: Feriha Özer, Zuhal Yapıcı
  * Metabolik Nedenler
Murat Gültekin
  * Enfeksiyöz ve otoimmun nedenler
Serkan Özben
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 OTURUM X - Ataksiler ve Paroksismal Hareket Bozuklukları
Oturum Başkanları: Gülay Kenangil, Serkan Özben
  * Ataksiye klinik yaklaşım (nasıl tanı koyabilirim)
Ahmet Acarer
  * Tedavi edilebilir ataksiler (nasıl?)
Banu Özen Barut
  * Paroksismal ve Epizodik Hareket Bozuklukları (nasıl tanı koyarım, nasıl tedavi ederim)
Yeşim Sücüllü Karadağ
12:00 KAPANIŞ